اهنگ های گروه های کره ایبهترین گروه های کی پاپ ۲۰۲۰خواننده های کره ای معروفگروه کره ایگروه کی پاپگروه موسیقی کرهگروه های کرهگروه های کی پاپمعروف ترین گروه خوانندگان کره ایمعروف ترین گروه خواننده کره ای پسرمعروف ترین گروه های خواننده پسر کره اینام اعضای گروه اکسونام اعضای گروه بی تی اسنام اعضای گروه پسران آسترونام اعضای گروه پسران اینفینیتنام اعضای گروه پسران تی اکس تینام اعضای گروه پسران نوایستنام اعضای گروه سوپر جونیورنام اعضای گروه سونتیننام اعضای گروه مونستا اکسنام اعضای گروه های کره ایهنرمندان کره ای

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان –

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۱۰. گروه پسران آسترو (ASTRO) 

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه آسترو: چا ایون وو، مون بین، راکی، ام جی، جین جین، سان ها
سال های فعالیت: از ۲۰۱۶ تا به امروز 
نام طرفداران گروه آسترو : Aroha
مشهورترین آلبوم آسترو: Spring Up در سال ۲۰۱۶ 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۹. گروه پسران نوایست ( NU’EST)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -اعضای گروه نوایست: جی آر، آرون، بائکهو، مین هیون، رن 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 
پرفروش ترین آلبوم نوایست: آلبوم Happily Ever After
مشهورترین آلبوم نوایست: Action در سال ۲۰۱۲ 
پربازدید ترین آهنگ نوایست: FACE
نام طرفداران گروه نوایست: New Establish Style Tempo

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۸. گروه پسران اینفینیت( INFINITE)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه پسران اینفینیت: سونگ کیو، دانگ وو، وو هیون، سونگ یئول، ال، سونگ جانگ 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۰ تاکنون
نام طرفداران گروه اینفینیت: Inspirit
پر فروش ترین آلبوم اینفینیت: New Challenge 
مشهورترین آلبوم اینفینیت: Be Back در سال ۲۰۱۴ 
پربازدیدترین آهنگ اینفینیت: BAD

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ : ۷. گروه پسران تی اکس تی ( TXT)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه پسران تی اکس تی: یونجون، سوبین، بومگیو، تهیون، هیونینگ کای 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۹ تاکنون 
نام طرفداران گروه  تی اکس تی : Tomorrow X Together
مشهورترین آلبوم تی اکس تی: The Dream Chapter: Star در سال ۲۰۱۹ 
پربازدیدترین آهنگ تی اکس تی: CROWN

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۶. گروه مونستا اکس (MONSTA X)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه مونستا اکس: شونو، مینهیوک، کیهیون، هیونگ وون، جوانی، آی ام 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم مونستا اکس: ?Take 1: Are You There در سال ۲۰۱۸ 
پربازدید ترن آهنگ مونستا اکس: HERO 
نام طرفداران مونستا اکس: Monbebe

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۵. گروه سوپر جونیور (Super junior)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه سوپر جونیور: لیتوک، هیچول، هانگنگ، یسونگ، کانگین، شیندونگ، سونگمین، ایون هیوک، شیوون، دونگهه، ریووک، کیبوم، کیوهیون
سال های فعالیت: از ۲۰۰۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم گروه سوپر جونیور: آلبوم Sorry, Sorry در سال ۲۰۰۹ 
نام طرفداران گروه سوپر جونیور:  EverLasting Friendsیا به اختصار   E.L.F

پر بازدیدترین آهنگ سوپر جونیور: Mr. Simple

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۴. گروه گات سون (Got7)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -اعضای گروه گات سون: جی بی، مارک، یونگجه، بام بام، جکسون، جین یونگ، یوگیوم 
سال های فعالیت: از ۲۰۱۴ تاکنون 
معروف ترین آلبوم گات سون: Mad در سال ۲۰۱۵ 
پرفروش ترین آلبوم گات سون: Spinning Top
پربازدیدترین آهنگ گات سون: Just right 
نام طرفداران گات سون : IGOT7

 

بهترین گروه پسران کی پاپ: ۳. گروه سونتین (SEVENTEEN)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه سونتین: اس. کوپس، ووزی، جون، د ایت، ونوو، مینگیو، ورنون، جونگهان، جاشوا، دی کی، سونگوان، هوشی، دینو
سال های فعالیت: از ۲۰۱۵ تاکنون 
معروف ترین آلبوم سونتین: An Ode در سال ۲۰۱۹ 
پر بازدیدترین آهنگ سونتین: Don’t Wanna Cry
پر فروش ترین آلبوم سونتین: SEVENTEEN: An Ode
نام طرفداران سونتین: Carat

 

بهترین گروه پسران کی پاپ : ۲. گروه اکسو (EXO)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه اکسو: شیومین، سوهو، لی، چن، چانیول، دی. او، کای بائکهیون، سهون

سال های فعالیت: از ۲۰۱۲ تاکنون 
مشهورترین آلبوم اکسو: آلبوم  Mama در سال ۲۰۱۲
پربازدیدترین آلبوم اکسو : Monster
پرفروش ترین آلبوم اکسو: Don’t Mess Up My Tempo با ۲ میلیون نسخه فروش

 

بهترین گروه پسران کی‌پاپ: ۱. گروه بی تی اس (BTS)

بهترین گروه پسران کی پاپ در سال ۲۰۲۰ از نگاه بینندگان -
اعضای گروه بی تی اس: جین، آر ام، سوگا،جیمین، وی، جی هوپ، جونگ کوک
سال های فعالیت: از ۲۰۱۳ تاکنون 
معروفترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona
پر بازدیدترین آهنگ بی تی اس: DNA
پرفروش ترین آلبوم بی تی اس: Map of the Soul: Persona با ۳.۵ میلیون فروش 
نام طرفداران بی تی اس: A.R.M.Y

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن