دسته بندی

Share

» :: جویدن ناخن

از بيشترين واکنش هاي عصبي که در عين حال اختلالي در رفتار نيز به حساب مي آيد واکنش ناخن جويدن يا اونيکوپاژي است. اين امر که در بين همه تيپ از افراد تقريبا" در همه مراحل عمر و زندگي به چشم مي خورد، در نزد کودکان به ويژه آنها که در سنين نوجواني و بلوغ هستند بيشتر ديده مي شود. اين امر که در افراد نشانه اي از اضطراب و گاهي عادت است مخصوصا" به هنگامي پديد مي آيد که براي فرد مشکلي پديد آيد و کار بر او سخت شود و يا به نيازهاي مهم او رسيدگي نشده و آدمي را در شرايطي قرار دهد که به انديشه براي حل و رفع مسائل فرو رود.

تعریف جویدن ناخن
عوامل موثر و تشدید کننده
راههای درمان
و.....
خرید و دانلود محصول

1395/01/26
ناخن , جویدن ناخن , ناخن جویدن , درمان جویدن ناخن
تعداد صفحات : 42 |