دسته بندی

Share

» :: کارآفريني و آموزش

واژه کارآفريني از واژه فرانسوي Entreprendre گرفته شده است.

اين واژه در قرن چهاردهم به موديان مالياتي اطلاق مي شد (ريسک پذيري)

در قرن پانزدهم اين واژه به رهبران ارکست موسيقي اطلاق گرديد (هماهنگ کننده)

در قرن شانزدهم به کساني اطلاق مي شد که به ماموريت هاي نظامي اعزام مي شدند (مبارز و جنگجو)

برخی سرفصل های مهم

سير تکامل واژه کارآفريني
سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد
نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني
ساير علوم در باب کارآفريني
تعريف کارآفريني
پاردايم هاي کارآفريني
مسیر کسب و کار
و.....


خرید و دانلود محصول

1395/01/26
سير تکامل واژه کارآفريني , سير تکاملي کارآفريني در اقتصاد , نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني , ساير علوم در باب کارآفريني , تعريف کارآفريني , پاردايم هاي کارآفريني , مسیر کسب و کار , کار آفرینی و آموزش
تعداد صفحات : 70 |